Creagogiek geeft je een fasebewuste
en verrijkende kijk!
De 3 stappen in het fase-bewustwordingsproces:

1. fase-gericht denken
fase-gericht functioneren
2. fase-bewust denken
fase-bewust functioneren
3. fase-bewust zijn

De bewustwording die daarvoor nodig is, is een psychologisch proces en ook daarin zijn diverse fasen te onderscheiden. Bij het doorleven van die fasen en de daarbijbehorende reflectie spelen onze zintuigen, gedachten en indrukken een grote rol. En aangezien we in ons lichaam ‘vastzitten’, is ook de fysiologie van wezenlijke invloed op hoe we ons voelen, wat we waarnemen en hoe we daarop reageren. Het filter van de fysiologie kleurt de schets van onze werkelijkheid. Dat moeten we ons terdege beseffen.

Goed eten, drinken, sporten, leuke dingen doen, liefhebben en het hebben van successen houden ons energiek en bevorderen een gezond waak- en slaapritme. Zodat we uitgerust aan de nieuwe dag kunnen beginnen, zonder dat onze waarneming door onwenselijke fysiologische processen wordt verstoord. Signalen van verstoring zijn onder andere: lusteloosheid, onrust, doemdenken, kortafzijn en lichamelijke klachten. Of drastische en vaak niet constructieve acties zoals: weglopen, ruzie, vechtpartijen en vreetbuien.
Stacks Image 1470
Wanneer hulpacties als: slaaptabletten, antidepressiva, vakantie, ziekmelden en relatiepauzes niet helpen, dan is er géén ontkomen meer aan en moet de werkelijke oplossing worden gezocht. Althans, als we op een prettige en productieve wijze ons leven willen invullen om er voldoening uit te halen. Levenskunst, dat is waar we het over hebben.

Creagogiek is een prima filosofie met bijpassende methodieken om bewustwording te starten en via introspectie verfrissende gedachten op te roepen waaruit nieuwe ideeën ontspruiten. Om daaraan vervolgens stap voor stap vorm te geven. Creagogiek gaat over kijkverrijkend, fasebewust leiderschap. (meer creagogiek onder creagogisch-model)
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |