Rolfase- matching in optima forma!
Dat is Rolfasebewust Leiderschap.

Bij fasebewust leiderschap gaat het erom, dat ieder mens zijn eigen mogelijkheden in de voor hem of haar juiste situatie moet kunnen gebruiken, ontplooien en versterken. Het zoeken van die match, dat is de essentie van dit leiderschap. Het bedrijf, de organisatie, de afdeling, het team, het werk en de taken moeten genoeg raakvlakken hebben met de rolfase van het individu. Diens behoefte, beleving en belang moeten tot hun recht kunnen komen. Zo niet dan is er bij aanvang al een basis voor het mislukken van de samenwerking. Het individu en zijn omgeving doen zichzelf en elkaar dan absoluut tekort. Het gaat bij fasebewust leiderschap dus niet om goed of fout, maar om wel of niet bij elkaar passend. Waardering geven en krijgen is een belangrijk aspect van dit leiderschap.
Stacks Image 387
Voor een boeiende, uitgebreide uitleg en kennismaking met de filosofie van fasebewust leiderschap en rolfase-matching klik hier.
Voor: leidinggevenden die inzicht willen in het fenomeen van rolfasen.
Doorlooptijd: maximaal 1 maand.
Programma: voorgesprek, 4 bijeenkomsten van 2 dagdelen.
Voor: leidinggevenden en managers die team-synergie willen bereiken door rolfasen-afstemming.
Doorlooptijd: maximaal 2 maanden.
Programma: Voorgesprek, 6 bijeenkomsten van 2 dagdelen.
Voor: beslissingnemers die het fasebewust-leidinggeven breed in hun organisatie willen (laten) toepassen.
Doorlooptijd: maximaal 4 maanden.
Programma: voorgesprek, 8 bijeenkomsten van 2 dagdelen.
De investering is inclusief locatiekosten, lunch en studiemateriaal en exclusief omzetbelasting. Een dagdeel duurt vier uur. Andersoortige programma's zijn altijd mogelijk. Ontmoetingen vinden plaats op nader te bepalen locatie. De programma's zijn gebaseerd op de creagogiek filosofie.
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
"Bij prestatieverbetering is het goed om stil te staan bij:
Feiten bestaan niet, wel conclusies op basis van gemaakte afspraken!"

-Embigius-
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |