Aantoonbaar alternatief voor organisatieontwikkeling. Beter en succesvol dus effectiever. Deze benadering is nieuw en uniek. Optimale afstemming van menselijkheden 'het Hoe' en zakelijkheden 'het Wat'.
Stacks Image 358
1. Menselijkheden (het Hoe)

. luisteren
. leidinggeven


. invoelingsvermogen
. counselen
Kennis, Vaardigheden en Ervaring gericht op intermenselijk functioneren zoals:
. voorstellingsvermogen
. coachen
In situaties waarin wordt samengeleefd of samengewerkt willen we onze behoeften concretiseren. Mensen hebben daarbij hun eigen beleving en belang. Het kan voorkomen dat iemand een bepaalde rol vervult en daarvoor onvoldoende is geëquipeerd. Dan moeten Ontwikkelingspunten en Ontwikkelingsmogelijkheden worden bepaald. Dat gebeurt bij denkidee door perspectief editing: nieuw en verfrissend met gegarandeerd resultaat! Informeer voor mogelijkheden en investering.
Programma: er wordt een verbeterprogramma gemaakt. Zowel het 'wat' als het 'hoe' wordt behandeld. Via de logische indeling van creagogiek: 'menselijkheden' en 'zakelijkheden'. Met ter inspiratie en stimulans daarbij:
. intervisie
. opleiding
. training
. stage
. cursus
. begeleiding on the job
2. Zakelijkheden (het Wat)

. voertuigen besturen
. maaltijden bereiden


. technisch tekenen
. anesthesie
Kennis, Vaardigheden, Ervaring en gericht op vakinhoudelijk functioneren zoals:
. logistiek plannen
. stukadoren
Om goed in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt, is het noodzakelijk de benodigde kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Effectieve organisatieontwikkeling betekent Ontwikkelingspunten en Ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen. Dit om een verbeterprogramma op te kunnen zetten: perspectief editing. Met bijvoorbeeld ter inspiratie en stimulans daarbij:
Stacks Image 1085
. training
. bedrijfsbezoeken
. scholing
. inhuren expertise
. cursus
. intercollegiaal overleg
Cruciaal voor het wel of niet succesvol samenwerken, is of de rolfase waarin mensen zitten aansluit bij wat de (werk)situatie van hen vraagt: sluiten de eigen Behoefte Beleving en Belang aan bij de gestelde verwachtingen? Competenties, ervaring, kennis en vaardigheden zijn niet bepalend voor het leveren van optimale prestaties. Synergie door op elkaar aansluitende rolfasen is dat wel.
Programma
Voor het realiseren van synergie kunt je bij denkidee terecht. Een uitgebreid ontwikkelingsprogramma is beschikbaar. Dit kan worden aangepast aan jouw wensen en mogelijkheden. Altijd tegen faire tarieven en op momenten dat jij het wilt. Onze diensten, programma's en producten zijn in te zetten voor zowel persoonlijke als organisatie ontwikkeling.
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |