Aanpakken aanjagen en stimuleren persoonlijke groei
en ontwikkeling met creagogiek.
Nieuw! Het vergroot bovendien direct je verbetervermogen.
Creagogiek richt zich op de vraag of wat mensen doen hen echt past en als dat niet zo is wat dan de mogelijkheden tot verandering zijn. Vanuit de intentie om daadwerkelijk een verbetering te realiseren. Met als doel: persoonlijke groei en ontwikkeling voor een prettig en productief leven met voldoening.
Mensen zitten echter te vaak in situaties waarin ze dat niet bereiken. Het gevolg is energieverlies en frustratie en dat is op den duur ongezond. Het belemmert je persoonlijke groei en ontwikkeling.
Hoe zit dat bij jou?

Stacks Image 238
Stacks Image 825
De situatie
Creagogisch gezien bestaat de omgeving onder andere uit: huisvesting, apparatuur, meubilair, processen, systemen, geur en temperatuur. En uit mensen met hun typische (persoonlijke en interpersoonlijke) gewoonten en automatismen - hardnekkige patronen die in de loop der tijd ontstaan. De optelsom van dit alles leidt tot een bepaalde sfeer (look and feel). In de belevingswereld van de een kan deze stimulerend zijn, terwijl de ander er totaal zijn draai niet in kan vinden. Aanwijsbare factoren die invloed hebben op onze persoonlijke groei en ontwikkeling.
Fase-bewust-zijn
Creagogiek (samengesteld woord uit creëren en agogiek) ziet iedere weg naar enig doel als een proces dat bestaat uit fasen. In iedere fase checkt het individu voortdurend zijn positieve en negatieve prikkels, dit in relatie tot de interactie met de omgeving en hetgeen zich daarbinnen afspeelt (de situatie). Het is een intrinsiek spel van vraag en antwoord, dat zich in eerste instantie onbewust voltrekt. Er zijn fasen te onderscheiden met betrekking tot de ontwikkeling van onze omgeving (zoals de buurt waarin we wonen, de school van de kinderen, het bedrijf waar we werken en de vereniging waar we sporten) en de mensen daarbinnen. Deze fasen verlopen willekeurig en zijn niet vooraf te definiëren. De afweging of de rolfase waarin we als persoon zitten aansluit bij onze omgeving en de mensen daarbinnen, gebeurt dus in eerste instantie op basis van ons gevoel. Het is onze situationele beleving en essentieel voor de stappen die we wel of niet kunnen maken in onze persoonlijke ontwikkeling.
Wanneer dit intrinsieke checken regelmatig onlust gevoelens veroorzaakt doen we er goed aan om onszelf af te vragen: ‘wat gebeurt er, doe ik de facto wat ik graag wil? Wat biedt mijn omgeving, heb ik nog aansluiting met de mensen waarmee ik optrek’? De conclusie kan zijn: dat de betreffende situatie ons niet meer past. We kunnen er uitgegroeid zijn, het kan onze persoonlijke groei frustreren. Door dat te onderkennen en te accepteren ontstaat perspectief. We werken op deze manier continu aan het vergroten van ons verbetervermogen. Een must bij verandering!

Dat is fase-bewust denken: de essentie van creagogiek. Het kan mensen op weg helpen om opnieuw een situatie te creëren waarin ze hun wensen en ambities kwijt kunnen. Zodat het mogelijk wordt om nieuwe doelen te realiseren. Voor de volledigheid en om misverstanden te voorkomen wordt hierbij opgemerkt, dat ontwikkeling binnen één en dezelfde rolfase alleszins mogelijk is: oftewel verbetering en verandering zijn regelmatig te realiseren zonder fysiek uit de vigerende situatie te hoeven stappen. (meer creagogiek onder drie stappen in fase bewust zijn)
kijkverrijkend,
prestatieverbeterend
&
voldoeninggevend! ©
mens en ontwikkeling denkidee b.v. | merk sterk teamgedrag . begeleiding . leiderschap . advies | Hans Memlinglaan 22, 3723 WJ Bilthoven |
tel.: +31 (0)30 228 12 89
| vertel@denkidee.nl | KvK Utrecht 30.14.52.70. | BTW/VAT nr. NL / 0753.17.527 | algemene voorwaarden | sitemap | landingspagina |